O mnie

Wykształcenie:

1998 – 2004
Studia medyczne, Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ w Krakowie, i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
1998 – 2004
Liczne lekarskie staże zagraniczne (Francja)
2009 –
Tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem  (Główna Nagroda Towarzystwa J-elita za najlepszą pracę doktorską,
z zakresu nieswoistych zapaleń jelit)
2012 –
Specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych
2015 –
Specjalizacja w dziedzinie gastroenterologii

Jestem regularnym aktywnym uczestnikiem specjalistycznych szkoleń, konferencji, zjazdów i warsztatów w dziedzinie gastroenterologii, i nieswoistych zapaleń jelit (Europejska Organizacja ECCO do spraw wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Crohna, Europejska Organizacja do spraw gastroenterologii UEGW)

Doświadczenie zawodowe:

Starszy asystent w Klinice Gastroenterologii z  Centralną Pracownią Endoskopową Wojewódzkiego Szpitala nr 2 w Rzeszowie (konsultacje specjalistyczne, leczenie biologiczne pacjentów z chorobą Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, badania endoskopowe, tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego, polipektomie) –  od 2013 do chwili obecnej

Starszy asystent w Klinice Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Zapaleń Jelit Centralnego Szpitala Klinicznego
w Warszawie w latach 2010 – 2011/2012 – 2013

Stażysta i Asystent w Klinice Gastroenterologii z Centralną Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2004 – 2009

Asystent w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala w Nantes (Francja) w 2006 r.

Doktorant w Katedrze i Zakładzie Immunologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2005 – 2009 (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna)

Stażysta w Uniwersyteckich Szpitalach we Francji (Paryż, Lyon, Nantes) w latach 1999, 2000, 2002, 2003 r.

Jestem autorem licznych prac naukowych z zakresu nieswoistych zapaleń jelit i chorób przewodu pokarmowego.